Thema’s

De kosten voor zorg blijven maar stijgen. Momenteel beslaat de zorg al meer dan een kwart van de overheidsbegroting. Meer kennis over de betaalbaarheid van zorg is daarom belangrijk.

Maar betaalbare zorg is een complex onderwerp. Niet alleen door de verschillende en uiteenlopende doelen en belangen van alle betrokkenen, ook door de snelle technologische ontwikkelingen die bijvoorbeeld nieuwe behandelingen mogelijk maken.

We hebben te maken met een enorme hoeveelheid informatie van verschillende grootheden. Tegelijkertijd valt er ook nog veel te ontdekken op het gebied van betaalbare zorg. Daarom kiest Celsus voor een multidisciplinaire aanpak. Want betaalbaarheid kent niet alleen economische, maar ook gezondheidskundige, culturele en bestuurlijke aspecten. Om die reden zijn bij Celsus wetenschappers met een uiteenlopende achtergrond betrokken bij het beantwoorden van de kennisvragen.

De kennis die Celsus verzamelt en produceert is te rubriceren in de volgende thema's:

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.