Over Celsus-Talma

Met ingang van mei 2016 hebben het Talma Zorgprogramma en de Celsus academie een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Celsus, academie voor betaalbare zorg

Celsus, academie voor betaalbare zorg is een initiatief van het ministerie van VWS in samenwerking met IQ healthcare. IQ healthcare is onderdeel van het Radboudumc.

Programmaleider is prof. dr. PPT Jeurissen en plv. programma leider is Marit Tanke.

Talma Zorgprogramma

Het Talma Zorgprogramma wordt gefinancierd door CZ, De Friesland, Espria, GSK, VGZ en Zilveren Kruis en is een onderdeel van het interfacultaire Talma Instituut van de Vrije Universiteit.

Programmadirecteur is dr. X. Koolman.

Nadere info volgt.