Meer begrip voor het onbegrepen winstbegrip

Naar aanleiding van een systematisch onderzoek naar winst bij zorgaanbieders schreven Eric van der Hijden en Piet de Bekker van het Talma Instituut een artikel voor Beleid en Maatschappij over botsende perspectieven op het onderwerp winst in de zorg. Er zit spanning tussen het systeemperspectief en leefwereldperspectief.

Geld speelt een belangrijke rol in de zorg en daarmee is winst een relevant onderwerp. Alle organisaties die in de zorg actief zijn, hebben een gezonde bedrijfsvoering nodig en een vorm van winst maken hoort daarbij. Tegelijkertijd stellen burgers daar vragen over en uiten ze hun onbegrip als ze het idee hebben dat de winst ten koste van hen gaat. 

In het artikel maken de auteurs duidelijk dat het onbegrip over winst in de zorg en het gevoel van onrechtvaardigheid dat erdoor ontstaat (leefwereld) onderscheiden moet worden van de manier waarop ons stelsel werkt en de rol die winst daarin speelt (systeemwereld). Het onderscheid tussen beide perspectieven draagt bij aan een betere oordeelsvorming over het moment waarop en de mate waarin winst bijdraagt aan betaalbare en goede zorg en wanneer dat niet het geval is. 

Het artikel verschijnt binnenkort in aflevering 1, 2018 van Beleid en Maatschappij.

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.

Over Celsus en Talma

Met ingang van mei 2016 hebben het Talma Zorgprogramma en de Celsus academie een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Lees meer over Celsus en Talma