Hoe wijkverpleegkundigen integratie in praktijk brengen

Wijkverpleegkundigen worden in het huidige zorgstelsel gezien als ‘spin in het web’ van geïntegreerde zorg: zij komen bij cliënten thuis, zien wat er daar speelt, leveren zorg en wanneer nodig betrekken zij de juiste andere partijen bij de zorg voor de cliënt. Of samenwerking tussen partijen betrokken bij geïntegreerde zorg altijd goed verloopt, is echter nog maar de vraag. Talma-onderzoekers Anna Schonewille en Yvonne La Grouw hebben deze vraag in een verkennend onderzoek beantwoord door 36 blogs, geschreven door twee wijkverpleegkundigen, te analyseren.

Het onderzoek laat zien dat de twee blog-schrijvende wijkverpleegkundigen 21 elementen als helpend en 19 elementen als belemmerend ervaren in de samenwerking met andere partijen. Zo bevordert netwerken bijvoorbeeld de samenwerking: wijkverpleegkundigen zijn bereikbaar voor burgers, hebben korte lijntjes met instanties en verwachten daarmee kosten te besparen. Maar wanneer er veel huisartsen in één wijk zijn, wordt het lastig om goede relaties te onderhouden. Een ander voorbeeld betreft de samenwerking met de gemeente. De bureaucratische procedures waar wijkverpleegkundigen tegenaan lopen bij een Wmo-aanvraag zorgen ervoor dat het lang duurt voordat de samenwerking tot stand komt. Anderzijds helpt het improviseren van wijkverpleegkundigen om regels en procedures te omzeilen en de samenwerking op te starten.

Daarnaast wordt er in het onderzoek aandacht besteed aan hoe wijkverpleegkundigen in de samenwerking met anderen te maken hebben met verschijnselen van complexiteit, dat wil zeggen verschillen in kennis en expertise tussen betrokken partijen, belangenconflict, oftewel tegenstrijdige belangen tussen betrokken partijen en free-riding gedrag, waarbij partijen meeprofiteren van het werk dat anderen doen zonder zelf iets te doen. Tot slot verkennen Schonewille en La Grouw hoe deze verschijnselen zich kunnen manifesteren in verschillende vormen van geïntegreerde zorg.

Op basis van de bevindingen doen Schonewille en La Grouw enkele aanbevelingen: luisterend naar de twee blog-schrijvende wijkverpleegkundigen, wat kunnen wijkverpleegkundigen, zorgverzekeraars en beleidsmakers doen om de samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en andere partijen ‘werkbaar’ te houden/maken?

Het volledige rapport, Schonewille en La Grouw, 2017, ‘Werkbare samenwerking: mogelijkheden en moeilijkheden in de samenwerking van wijkverpleegkundigen met andere partijen’, kunt u hier downloaden.

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.

Over Celsus en Talma

Met ingang van mei 2016 hebben het Talma Zorgprogramma en de Celsus academie een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Lees meer over Celsus en Talma