Zorgparagraaf regeerakkoord

Inzicht in kostenverschillen tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg per patiënt voor GGZ en wijkverpleging

Tijdens de formatie hebben VVD, CDA, D66 en CU zich laten bijstaan door vele experts. Ook voor de zorg was dit het geval. Een van gevraagde experts was Xander Koolman. Er is gesproken over het zorgstelsel, zorgverzekeringen, zorgaanbod en zorgvraag. Daarbij was het de taak van Koolman om wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit andere landen met elke partij te delen. Ook de onderzoeksresultaten van het Celsus-Talma Zorgprogramma kregen veel aandacht.

Met name rondom de niet-gecontracteerde zorg was er behoefte aan meer inzicht in de ontwikkelingen en de maatschappelijke consequenties. Het Talma Zorgprogramma heeft daarom met vele andere partijen samengewerkt. Daarbij hebben de zorgverzekeraars op zeer korte termijn de benodigde data geleverd, en heeft Vektis de data gekoppeld en samen met Talma geanalyseerd.

Deze gezamenlijke actie maakte het mogelijk om voor de GGZ en de wijkverpleging inzicht te geven in de groei van de niet-gecontracteerde zorg en de kostenverschillen tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg per patiënt. Uit de resultaten sprak een helder beeld dat sterk overeenkwam met de verwachtingen op basis van ander onderzoek. De resultaten zijn tijdig gedeeld met de vier onderhandelende partijen, zodat de bevindingen hun weerslag konden krijgen in het regeerakkoord.

Hoewel Vektis en Talma verwachten dat de bevindingen robuust blijken, zijn ze van mening dat de gevonden patronen een grondiger analyse vereisen voordat deze aan onze gebruikelijke wetenschappelijke kwaliteitscriteria voldoen en openbaar gemaakt kunnen worden. Hierover zijn ze in gesprek met de eigenaren van de benodigde data en mogelijke financiers.

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.

Over Celsus en Talma

Met ingang van mei 2016 hebben het Talma Zorgprogramma en de Celsus academie een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Lees meer over Celsus en Talma