Gemeenten en zorgverzekeraars vinden elkaar nog niet

Met de decentralisatie van de zorg hebben veel partijen in de zorg er nieuwe verantwoordelijkheden bij gekregen. Dit geldt ook voor de gemeenten. Interviews met wethouders doen vermoeden dat wethouders en zorgverzekeraars elkaar nog onvoldoende weten te vinden. Vervolginterviews met wethouders en beleidsmakers in gemeenten waar samenwerking moeilijk van de grond komt en in proeftuinen waar gemeenten en zorgverzekeraars wel samenwerken zullen dit verder uit gaan wijzen.

Met de decentralisatie van de zorg hebben veel partijen in de zorg er nieuwe verantwoordelijkheden bij gekregen. Dit geldt ook voor de gemeenten. Met minder budget moeten de gemeenten een nieuwe taak uitvoeren in een voor hen nog onoverzichtelijke omgeving. Integrale zorg lijkt hierdoor niet altijd een prioriteit maar kan in sommige gevallen juist bijdragen aan het oplossen van complexe vraagstukken.

Samenwerking met de zorgverzekeraars kan bijvoorbeeld leiden tot afspraken over doelgroepen waar beide partijen veel zorgen aan hebben. Uit interviews met een aantal wethouders blijkt dat gemeenten nog niet goed zien hoe de potentie voor samenwerking op het raakvlak van WMO en ZVW kan worden ingevuld. Dat lijkt te maken te hebben met een heel concreet probleem: de geïnterviewde wethouders kunnen de zorgverzekeraars nog onvoldoende vinden.

Zijn de gemeenten onvoldoende gericht op hun omgeving? Of profileren de zorgverzekeraars zich te weinig bij de gemeenten? Vervolginterviews met wethouders en beleidsmakers in gemeenten waar samenwerking moeilijk van de grond komt en in proeftuinen waar gemeenten en zorgverzekeraars wel samenwerken zullen dit verder uitwijzen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Duco Bannink (d.b.d.bannink@vu.nl).

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.

Over Celsus en Talma

Met ingang van mei 2016 hebben het Talma Zorgprogramma en de Celsus academie een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Lees meer over Celsus en Talma