Bekostigingswerkgroep Beter Oud in Amsterdam

Vanuit het Talma Instituut leidt Duco Bannink een werkgroep die een model voor de structurele bekostiging van integrale, preventieve ouderenzorg in Amsterdam uitwerkt. Deze werkgroep is onderdeel van het project Beter Oud in Amsterdam dat wordt gefinancierd door ZonMw. In de werkgroep hebben vertegenwoordigers van een van de ziektekostenverzekeraars (Zilveren Kruis), wijkzorgaanbieders, huisartsen en de gemeente zitting genomen.

In de werkgroep wordt gewerkt met een aan de VU ontwikkeld governance-model, dat ook in het onderzoek van het Talma Zorgprogramma is toegepast. Het model is gebaseerd op de idee dat er bij de governance van zorg sprake is van een "dubbele governance-uitdaging". Daarbij gaat het om de afstemming van taken en van financiering waarbij tussen potentiƫle partners in die afstemmingsrelaties systematische informatieverschillen bestaan. Hierdoor is het moeilijk om tot een objectieve afstemming van taken en financiering te komen.

In de werkgroep gebruiken we een methode die erop is gericht om de eigen mogelijkheden en eisen van iedere partner te identificeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Duco Bannink (d.b.d.bannink@vu.nl).

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.

Over Celsus en Talma

Met ingang van mei 2016 hebben het Talma Zorgprogramma en de Celsus academie een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Lees meer over Celsus en Talma