Expertmeeting populatie-bekostiging Kinzigtal

Verslag

Op 2 februari bezochten enkele Duitse onderzoekers Talma-Celsus voor een expert meeting. Zij lieten zien hoe onder andere in het project Gesundes Kinzigtal, een populatieaanpak en populatiebekostiging in Duitsland leidt tot een betere gezondheid en een lagere kostengroei, in met name ziekenhuizen..
De kosten van de extra activiteiten die dit genereert in de 1e lijn zijn lager dan de vermindering van kosten in de 2e lijn. Er wordt een besparing gerealiseerd door preventie en substitutie. Jurriaan Pröpper en Jurrien Pentinga van OptiMedis lichtten op de Expertmeeting de gevolgde aanpak toe.

Doel van de bijeenkomst was om de aanwezigen kennis te laten maken met dit populatiezorg- en contractmodel, met de resultaten die dit op kan leveren en de voorwaarden die hiervoor nodig zijn. Voorwaarden voor het slagen van een model als dit zijn onder meer:
- een goed functionerend data-systeem waaruit informatie is af te leiden over de relatie tussen preventie-activiteiten en kostenbesparingen verderop in de keten.
- sterke relaties met concrete organisaties in het veld.
- een cliëntengroep die overwegend door een enkele verzekeraar verzekerd is.
- financiering van op preventie gerichte zorg aan de voorkant van de keten, waarbij de financieringssystematiek zich ontwikkelt van 'fee for service' via 'pay for performance' naar populatiebekostiging.

Tijdens de bijeenkomst zijn de Duitse ervaringen en resultaten en de aanpak gepresenteerd en is de potentie van de aanpak bediscussieerd in relatie tot Nederland. Er was een breed publiek aanwezig, bestaande uit zorgverzekeraars, zorgaanbieders, onderzoekers en overheid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Duco Bannink.

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.

Over Celsus en Talma

Met ingang van mei 2016 hebben het Talma Zorgprogramma en de Celsus academie een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Lees meer over Celsus en Talma