Interactieve bijeenkomst over zorgbundels

Verslag

Met een positief gevoel kijken wij terug op de bijeenkomst over de implementatie van zorgbundels. Zoals u in de vorige editie van deze nieuwsbrief al heeft kunnen lezen , hebben onderzoekers van het Talma Instituut systematisch literatuuronderzoek gedaan naar de implementatie van zorgbundels (ook wel ‘bundled payments’). Op basis van wetenschappelijke literatuur is een conceptueel model ontwikkeld dat de thema’s die spelen bij de inkoop van zorgbundels overzichtelijk weergeeft. Het model bestaat uit twee assen met op de verticale as een stelsel-breed perspectief dat de interacties tussen actoren in de zorg weergeeft (overheid, verzekeraar, aanbieder, professional, patiënt). Op de horizontale as is dit vervolgens afgezet tegen de verschillende fasen van een zorginkoopproces.

Tijdens de interactieve bijeenkomst werd het model gepresenteerd aan de maatschappelijk partners van het instituut, en een dialoog gestart over de vraag of het de complexiteit van de implementatie van zorgbundels herkenbaar weergeeft. Over het algemeen was het antwoord daarop: ja. Het op internationale literatuur gebaseerde model lijkt in grote lijnen overeen te komen met de thema’s waar zorgverzekeraars in de Nederlandse praktijk tegen aan (verwachten te) lopen.

Wel werden er een aantal nuances aangebracht en verbeterpunten benoemd. Een van de punten die bijvoorbeeld genoemd werd betrof de rol van farmaceuten en leveranciers van medische apparatuur. Een terechte opmerking was dat die nog onvoldoende terug komen in het model. Daarnaast was er discussie over hoe je voorkomt dat er een wildgroei aan bundels ontstaat richting zorgaanbieders. Zou je bundels (na een pilotfase) ook vanuit de centrale overheid (NZa) kunnen vaststellen? Of op zijn minst kaders kunnen stellen? En hoe zou dit passen binnen de marktwerking? Hetzelfde geldt voor verzekeraars. Momenteel heeft een verzekeraar één groot contract per ziekenhuis, maar bij zorgbundels ontstaan veel kleine inkoopcontracten per ziekenhuis, wat het complexer maakt. Anderzijds worden daarmee ook weer andere inkoopactiviteiten voorkomen, bijvoorbeeld als paramedie onderdeel is van de bundel.

Ook was er discussie over het verplaatsen van thema’s van de ene naar de andere inkoopfase, en werd geconstateerd dat bepaalde thema’s in meer dan één inkoopfase moeten terugkomen (bv. ‘het vertrouwen tussen stakeholders’). Wat ook duidelijk naar voren kwam is dat een van de grootste uitdagingen in Nederland ligt in het doorbreken van schotten en domein-overstijgend te werk gaan. Daarnaast kwamen nog vele andere punten aan de orde: de tijdigheid van contracteren van de bundel die de onderhandeling over het totaalbudget kan vertragen, hoe voorkom je ‘gaming’ en opvulzorg, welke aandoeningen kunnen er in een bundel en welke niet, hoe werkt de interactie tussen meerdere bundels binnen één aanbieder, welke verschillen in belemmeringen zijn er tussen verschillende aandoeningen, etc.

Graag willen wij alle deelnemers hartelijk danken voor de waardevolle input tijdens de bijeenkomst. Op basis van alle op- en aanmerkingen zijn wij het model momenteel aan het verrijken. Daarnaast wordt er een vergelijkbare bijeenkomst georganiseerd voor zorgaanbieders, zodat ook hun perspectief niet onderbelicht blijft. Het model zal in de loop van 2017 gepubliceerd worden.

Hebt u vragen of wilt u graag meer weten over dit onderzoek? Stuur dan een mail naar Sander Steenhuis.

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.

Over Celsus en Talma

Met ingang van mei 2016 hebben het Talma Zorgprogramma en de Celsus academie een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Lees meer over Celsus en Talma