Zorg kiezen met voorkennis eigen bijdrage

De eigen bijdrage in de langdurige zorg varieert van enkele tientjes tot € 26.000 per jaar per persoon. De wettelijke regeling is complex en houdt rekening met tal van factoren, zoals de zorg die wordt gekozen, het eigen inkomen, maar ook het bezit van kapitaal.

Uit experimenteel onderzoek van Celsus-Talma naar de gedragseffecten van eigen betalingen blijkt dat vooraf zekerheid hebben over de hoogte van de eigen betalingen essentieel is voor het nemen van goede beslissingen. Dit is echter in de zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet het geval.

In de langdurige zorg schat het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de hoogte van de eigen bijdragen voor zorg voor de Wlz en de Wmo. De schattingen bevatten echter grote foutmarges omdat het CAK vanwege privacy-wetgeving geen toegang heeft tot de gegevens van de belastingdienst voor het berekenen van de precieze hoogte van de eigen bijdrage. Daardoor maakten cliënten vaak keuzen waar ze later spijt van kregen of waarvan later bleek dat ze die niet konden veroorloven.

Het CAK nam met Celsus-Talma onderzoekers contact op om deze situatie tegen het licht te houden. Hierdoor werd zowel het belang van een precieze berekening vooraf, als de aard van de onderliggende obstakels duidelijker. De onderzoekers van de Vrije Universiteit brachten informatie-technologische en privacy-juridische kennis in en initieerden een overleg met zowel CAK als Belastingdienst.

Tijdens dat overleg brachten de Celsus-Talma onderzoekers een technische oplossing in die voldoet aan de wet. De oplossing is gebaseerd op de bevoegdheden van het CAK en de Belastingdienst om de burger te informeren in plaats van degene die de zorg indiceert. Hierdoor kan gebruik gemaakt worden van de bestaande infrastructuur van de belastingdienst en toegang daartoe.

De oplossing werd door CAK en belastingdienst als werkbaar beoordeeld. Deze partijen werken die aanpak nu uit. Met Celsus-Talma is afgesproken dat nieuwe obstakels worden gemeld indien zij zich aandienen. Voor dit moment gaan we er van uit dat nader onderzoek niet nodig is en dat patiënten in de langdurige zorg in de toekomst vooraf weten wat de hoogte is van de eigen bijdragen voor elk van de opties die zij overwegen.

Voor meer informatie kunt u een mail richten aan Xander Koolman.

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.

Over Celsus en Talma

Met ingang van mei 2016 hebben het Talma Zorgprogramma en de Celsus academie een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Lees meer over Celsus en Talma