Even voorstellen Maarten Vink

Er is veel aandacht voor praktijkvariatie en het is bekend dat er soms forse verschillen zijn tussen zorgaanbieders en regio’s. Een beperkt deel van deze praktijkvariatie kan echter worden verklaard. Maarten Vink is gynaecoloog in opleiding en onderzoekt bij het Talma Instituut hoe verschillen in praktijkvariatie beter verklaard kunnen worden. Hij brengt hiervoor, vanuit een hulpverlenersperspectief, in kaart wat determinanten van praktijkvariatie zijn.

Een hulpverlenersperspectief op praktijkvariatie
Een van de beperkingen van onderzoek naar praktijkvariatie is dat het niet goed is vast te stellen wat de gouden standaard is. In de VS is daarom een variant ontwikkeld waarbij wordt gekeken in welke mate er sprake is van verspilling van zorg. In deze aanpak wordt aan de hand van declaratiedata gekeken in welke mate de zorgverlening volgens de behandelrichtlijn verloopt.

Een tweede probleem is dat de huidige analyses zorgaanbieders weinig aanknopingspunten geven tot verbetering, omdat de onderliggende oorzaak niet duidelijk is. Maarten gaat onderzoek doen vanuit het perspectief van de hulpverlener naar de determinanten die ten grondslag liggen aan het toepassen van de richtlijnen door zorgprofessionals.

Maarten is deze maand gestart met zijn onderzoek.  Er zijn inmiddels twee onderzoeksdesigns klaar om verspilling a la VS in kaart te brengen. Zodra de data binnen is, start de analyse. De resultaten worden in 2017 gepubliceerd.

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.

Over Celsus en Talma

Met ingang van mei 2016 hebben het Talma Zorgprogramma en de Celsus academie een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Lees meer over Celsus en Talma