Even voorstellen Ike Schagen

Ike werkt als bestuurswetenschapper bij het Talma Instituut en is gespecialiseerd in governance in de zorg. Zij richt zich nu op het verloop van integratie in de zorg.  Integratie van de zorg dient de zorg toegankelijker, beter en efficiënter te maken. Maar hoe effectief is deze integratie tot op heden?

Samenwerken als oplossing of probleem bij integratie zorg?
De integratie van de zorg dient de zorg toegankelijker, beter en efficiënter te maken. Dit blijkt van belang voor de gemeenten die door de bezuinigingen minder budget hebben om de zorg te organiseren. Daarnaast is het ook relevant voor de burgers. De zorg wordt steeds complexer door het oplopende aantal zorgvragers met multiproblematiek. Om deze zorgvragers te kunnen helpen moeten partijen samenwerken. Samenwerken en integreren, wordt als de oplossing gezien.

Uit onderzoek naar het verloop van de integratie in de zorg komt naar voren dat samenwerking tussen organisaties niet zo eenvoudig is als misschien vooraf gedacht. Tussen zorgverzekeraars, gemeenten en zorgaanbieders wordt een gebrek aan transparantie geconstateerd waardoor volledige integratie uitblijft.

Vaak wordt vergeten, dat mede door invloed van de marktwerking, deze partijen concurrenten zijn die nu moeten samenwerken. Shared-savings wordt hiervoor vaak als oplossing genoemd. Dit zou de samenwerking moeten verbeteren, want alle partijen in het netwerk ontvangen het deel opbrengsten waar zij recht op hebben. Integratie van alle betrokkenen in een systeem van shared-savings, betekent echter voor sommigen partijen wel degelijk inleveren. Dit leidt tot conflict, een gebrek aan samenwerking en transparantie tot gevolg. Een pleidooi voor betere samenwerking is hierdoor geen oplossing voor de stagnatie in de integratie.

Maar wat is dan wel de oplossing? Maar wat is dan wel de oplossing? Misschien is dé oplossing er niet maar door het bestuderen van de sturing in verschillende zorgnetwerken en de effectiviteit hiervan zal Ike een eerste stap maken.

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.

Over Celsus en Talma

Met ingang van mei 2016 hebben het Talma Zorgprogramma en de Celsus academie een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Lees meer over Celsus en Talma