Inkopen van zorg op waarde met bundled payments

Het Talma Instituut doet onderzoek naar alternatieve (value-based) financieringsmethoden. Met een ‘scoping review’ werken we momenteel aan de systematische identificatie van randvoorwaarden voor de implementatie van bundled payments. In januari 2017 organiseren wij hierover een bijeenkomst voor alle maatschappelijk partners en andere geïnteresseerden. Een publicatie over deze review wordt verwacht in 2017.

In veel Westerse landen, waaronder Nederland, wordt zorg voor een groot deel gefinancierd op basis van ‘fee-for-service.’ Deze manier van financieren kan leiden tot ongewenste praktijkvariatie, overbehandeling en verspilling en vormt daarmee een belemmering voor gepaste zorg. Het Talma Instituut doet daarom onderzoek naar alternatieve (value-based) financieringsmethoden. Methoden die een zorgaanbieder niet belonen voor het draaien van meer productie, maar voor de mate waarin zij waarde toevoegen aan de zorg van de patiënt.

Een van deze methoden is de zogenaamde ‘bundled payment’ (BP): een eenmalige betaling aan een (netwerk van) zorgaanbieders voor alle onderdelen van het totale zorgtraject van een bepaalde aandoening, of een bepaalde behandeling. Zorgaanbieders krijgen een grotere (gezamenlijke) verantwoordelijkheid voor de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg in de bundel. Deze methode heeft daarom de potentie om gepaste zorg te stimuleren, de coördinatie en kwaliteit van zorg te verhogen en tegelijkertijd de kosten te verlagen.

Het doel van ons onderzoek is systematische identificatie van de randvoorwaarden voor de implementatie van BP’s, om het inkopen van zorg op waarde mogelijk te maken. Het te presenteren model clustert alle internationale literatuur en kan worden ingezet om beleidsmakers te informeren, ook bij implementatie in de Nederlandse situatie.

Middels de methodiek van een ‘scoping review’ hebben wij de informatie uit alle relevante (meer dan 6.000) wetenschappelijke artikelen weten terug te brengen tot 46 hoofdthema’s. Deze thema’s plotten wij vervolgens in een model met 2 assen. Op de verticale as plotten we een stelselbreed perspectief dat de interacties tussen actoren in de zorg weergeeft (overheid, verzekeraar, aanbieder, professional, patiënt). Dit zetten we op de horizontale as af tegen het specifiekere perspectief van de verschillende fasen van een zorginkoopproces (gebaseerd op het model van Nevi). Hiermee ontstaat een duidelijk overzicht welke thema’s, op welk niveau van het zorgstelsel en in welke fase van het inkoopproces, relevant zijn.

Nu we de thema’s geïdentificeerd hebben en hun context beter begrijpen, is de volgende stap om per thema en per actor te bepalen of er sprake is van een belemmerende of een faciliterende factor én hoe ‘zwaar’ deze factor is. Betreft de factor een simpele, complexe of institutionele belemmering?
Op een bijeenkomst met onze stakeholders in januari 2017 presenteren we het model om zo te toetsen of het aansluit bij de issues die zij zien bij het inkopen op waarde doormiddel van zorgbundels. Het artikel wordt in 2017 gepubliceerd.

12 januari 2017, Expertbijeenkomst: Bundled payments, locatie: Vrije Universiteit
Bij interesse in deelname aan deze bijeenkomst meld je aan bij Sander Steenhuis.

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.

Over Celsus en Talma

Met ingang van mei 2016 hebben het Talma Zorgprogramma en de Celsus academie een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Lees meer over Celsus en Talma