Geïntegreerde zorg

Een belangrijk deel van de zorg in Nederland wordt regionaal, decentraal en integraal geboden, waarbij meerdere partijen moeten samenwerken. Hoe kan zorg over de schotten heen worden georganiseerd en welke ongewenste afwentelingsmechanismen en systeemimperfecties doen zich voor?

Om dergelijke vragen te beantwoorden kijkt het Talma-onderzoek naar de veranderende relaties tussen actoren in het veld. We stellen vragen over de governance-structuur, de probleem-structuur, de financierings-structuur en de informatie-structuur. Op basis van deze 'actor-centered' analyse van de governance van het systeem kunnen we knelpunten en institutionele belemmeringen waarnemen en begrijpen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de organisatie van zorg op het grensvlak tussen Zvw, Wlz en Wmo.

Lees de volledige uitgave

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.

Over Celsus en Talma

Met ingang van mei 2016 hebben het Talma Zorgprogramma en de Celsus academie een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Lees meer over Celsus en Talma