Samen kiezen voor gepaste zorg

Gepaste zorg is zorg die zowel voldoet aan de kennis die we hebben over welke interventies effectief zijn áls die voldoet aan de preferenties van de patiënt. Als er geen gepaste zorg wordt verleend, kan er sprake zijn van verkeerde behandeling, onder- of overbehandeling.  De verspilling die dit met zich mee brengt vormt een wezenlijke bedreiging voor de duurzame toegankelijkheid van de zorg.

Dit onderzoeksthema gaat om de vraag welke belemmeringen er in ons zorgstelsel zijn bij het realiseren van gepaste zorg. De relatie tussen patiënt/cliënt en de individuele zorgverlener staat  centraal; enerzijds hoe zorgprofessionals tot keuzes komen en welke factoren daar een rol bij spelen en anderzijds gaat het om de mogelijkheden en voorwaarden van patiënten om als gesprekspartner te fungeren bij het maken van behandelkeuzes en het opstellen van behandeldoelen. Bijzondere aandacht heeft de invloed van prikkels op de behandelrelatie als gevolg van zorginkoop, maar ook van polisvoorwaarden en het verplichte eigen risico.

Lees de volledige uitgave

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.

Over Celsus en Talma

Met ingang van mei 2016 hebben het Talma Zorgprogramma en de Celsus academie een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Lees meer over Celsus en Talma