Cost containment policy in health care

Contactpersoon:Niek Stadhouders, N.stadhouders@celsusacademie.nl
Looptijd:2014 - 2018
Begeleidingsteam:em. prof. dr. Hans Maarse (Maastricht Universiteit),
dr. Patrick Jeurissen (IQ Healthcare/Celsus academie),
dr. Xander Koolman (VU Amsterdam)
Projectomschrijving & Vraagstelling(en):Gedurende dit promotietraject zullen de mogelijkheden, mechanismen en effecten van bezuinigingsbeleid in Nederland en andere westerse landen onderzocht en beschreven worden. Een inventarisering van de beleidsopties die sinds 1970 in de internationale literatuur worden genoemd en aantoonbaar effectief zijn, brengt de mogelijkheden voor bezuinigingsbeleid in kaart. Het effect van het politieke beslissingsproces wordt onderzocht door middel van een vergelijkende case studie tussen Duitsland en Nederland, waarbij de politieke en institutionele factoren worden geïdentificeerd die leiden tot verschillen in de groei van de zorgkosten. Eén van de hoekstenen van het Nederlandse systeem om de zorgkosten in de hand te houden is selectieve inkoop. Onderzoek naar selectieve inkoop van zorgverzekeraars zal uitwijzen of dit mechanisme de zorgkosten in de hand kan houden. In de langdurige zorg zijn zorgkantoren verantwoordelijk voor een doelmatige besteding van de budgetten. Hoe zorgkantoren omgaan met deze rol wordt onderzocht door het proces van zorginkoop in kaart te brengen. Om de effecten van bezuinigingsbeleid op het gebied van financiële situatie, kwaliteit en werkgelegenheid in kaart te brengen wordt de bedrijfsvoering van zorginstellingen onder invloed van bezuinigingen onderzocht.
Samenwerking met:-

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.

Over Celsus en Talma

Met ingang van mei 2016 hebben het Talma Zorgprogramma en de Celsus academie een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Lees meer over Celsus en Talma