Samen kiezen voor gepaste Zorg

Gepaste zorg is zorg die zowel voldoet aan de kennis die we hebben over welke interventies effectief zijn áls die voldoet aan de preferenties van de patiënt. Als er geen gepaste zorg wordt verleend, kan er sprake zijn van verkeerde behandeling, onder- of overbehandeling. De verspilling die dit met zich mee brengt vormt een wezenlijke bedreiging voor de duurzame toegankelijkheid van de zorg.

Dit onderzoeksthema gaat om de vraag welke belemmeringen er in ons zorgstelsel zijn bij het realiseren van gepaste zorg. De relatie tussen patiënt/cliënt en de individuele zorgverlener staat centraal; enerzijds hoe zorgprofessionals tot keuzes komen en welke factoren daar een rol bij spelen en anderzijds gaat het om de mogelijkheden en voorwaarden van patiënten om als gesprekspartner te fungeren bij het maken van behandelkeuzes en het opstellen van behandeldoelen. Bijzondere aandacht heeft de invloed van prikkels op de behandelrelatie als gevolg van zorginkoop, maar ook van polisvoorwaarden en het verplichte eigen risico.

Route naar meer gepaste zorg: effectieve inzet spiegelinformatie

Spiegelinformatie wordt door zorgverzekeraars beschikbaar gesteld aan zorgverleners. Talma zet zich in om vragen rondom spiegelinformatie te onderzoeken. Bijvoorbeeld “hoe benchmark je kosten en klinisch handelen op zo’n manier dat het professionals (verder) motiveert om gepaste zorg te leveren?”. Antwoord op deze vraag en meer resultaten zullen worden getoetst in een expert bijeenkomst.

Lees verder…

Meer begrip voor het onbegrepen winstbegrip

Naar aanleiding van een systematisch onderzoek naar winst bij zorgaanbieders schreven Eric van der Hijden en Piet de Bekker van het Talma Instituut een artikel voor Beleid en Maatschappij over botsende perspectieven op het onderwerp winst in de zorg. Er zit spanning tussen het systeemperspectief en leefwereldperspectief.

Lees verder…

VBHC Thinkers Magazine Christmas Edition - Making Value-Based Contracting work on a large scale

Interview met Dr. Eric van der Hijden over value-based contracteren in de zorg.
Download het magazine via de website van Value Based Healthcare Center Europe (naar beneden scrollen op de homepage). Het interview 'Making Value-Based Contracting work on a large scale' is te vinden op bladzijde 26.

Behandelindex fysiotherapie is valide en betrouwbaar

Kwaliteit, betaalbaarheid en de toegankelijkheid zijn de belangrijkste issues van het zorgstelsel, en daarmee ook die van de fysiotherapeutische zorg. Transparantie speelt hierbij een belangrijke rol. Een instrument voor is het in beeld brengen van de praktijkvariatie in de fysiotherapeutische zorg is de behandelindex fysiotherapie. Samenwerkende zorgverzekeraars hebben een uniforme rekenmethode ontwikkeld waarmee fysiotherapiepraktijken niet langer geconfronteerd worden met meerdere, soms verschillende, rapportages over hun behandelintensiteit. Deze nieuwe methode wordt in dit rapport onderzocht op validiteit, betrouwbaarheid en geschiktheid voor gebruik.

Lees verder…

Zorg kiezen met voorkennis eigen bijdrage

Vooraf weten wat de hoogte van de eigen betalingen wordt bij keuze voor zorg blijkt essentieel voor het nemen van goede beslissingen. In de langdurige zorg maakt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) echter gebruik van schattingen die grote foutmarges kennen. Dit komt omdat het CAK door de privacywetgeving geen toegang heeft tot de gegevens van de belastingdienst. Onderzoekers van Celsus-Talma vonden voor dit probleem een technische oplossing die de wet volgt. Binnenkort weten patiënten in de langdurige zorg vóóraf precies wat de hoogte is van de eigen bijdragen voor elk van de opties die zij overwegen.

Lees verder…

NTvG, 24 februari 2017 - Het verplicht eigen risico beter benutten

Bijbetalen, kostenbewustzijn vergroten of kiezen voor kwaliteit

In de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart 2017 was in 2016 al duidelijk dat het ‘verplicht eigen risico’ (VER) een belangrijk vraagstuk zou zijn. Het VER was daarom in 2016 al een centraal thema van de onderzoeksgroep “samen kiezen voor gepaste zorg” wat leidde tot een discrete choice experiment met leden van het Zorgpanel van de Patiëntenfederatie.  Eric van der Hijden schreef een opinie artikel in het Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde (NTvG) over alternatieve invullingen van het VER.

Lees verder…

Even voorstellen Maarten Vink

Er is veel aandacht voor praktijkvariatie en het is bekend dat er soms forse verschillen zijn tussen zorgaanbieders en regio’s. Een beperkt deel van deze praktijkvariatie kan echter worden verklaard. Maarten Vink is gynaecoloog in opleiding en onderzoekt bij het Talma Instituut hoe verschillen in praktijkvariatie beter verklaard kunnen worden. Hij brengt hiervoor, vanuit een hulpverlenersperspectief, in kaart wat determinanten van praktijkvariatie zijn.

Lees verder…

Mini-Symposium Gepaste zorg & Eigen risico

Het Talma Instituut organiseert een bijeenkomst over het aanpassen en beter inzetten van het verplichte eigen risico en de bijdrage die dat kan hebben op het leveren van gepaste zorg. Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij recent onderzoek dat in samenwerking met de NPCF tot stand is gekomen. Het gaat om een experiment waarbij op indirecte wijze de voorkeuren van 8000 patiënten over het eigen risico in kaart zijn gebracht. Daarnaast presenteert Diane de Graeve, een Antwerpse hoogleraar, lessen uit België over de vormgeving van het eigen risico. België werkt al decennia aan het verfijnen van een uitgebreid systeem van eigen risico’s.

Lees meer

Samen kiezen voor gepaste zorg

Gepaste zorg is zorg die zowel voldoet aan de kennis die we hebben over welke interventies effectief zijn áls die voldoet aan de preferenties van de patiënt. Als er geen gepaste zorg wordt verleend, kan er sprake zijn van verkeerde behandeling, onder- of overbehandeling. De verspilling die dit met zich mee brengt vormt een wezenlijke bedreiging voor de duurzame toegankelijkheid van de zorg.

Lees verder…

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.