Inkopen met zorg

Zorg in- en verkopen, daar zijn onze partners dagelijks mee bezig. De landelijke politiek verwacht dat dit leidt tot kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en - misschien wel vooral - betaalbare zorg. Dat lukt in sommige gevallen heel goed zoals de inkoop van generieke medicijnen heeft laten zien. In andere gevallen blijkt het juist erg lastig.
Wetenschappelijk onderzoek heeft veel theorie en empirie opgeleverd met ervaringen in andere landen en sectoren. In dit thema gaan wij samen met onze partners op zoek naar voor Nederland bruikbare kennis. Die kennis helpt bij het kiezen van de meest passende contractvorm. Speciale aandacht gaat uit naar obstakels die inkoop met dergelijke contractvormen verhinderen.

Inkopen van zorg op waarde met bundled payments

Het Talma Instituut doet onderzoek naar alternatieve (value-based) financieringsmethoden. Met een ‘scoping review’ werken we momenteel aan de systematische identificatie van randvoorwaarden voor de implementatie van bundled payments. In januari 2017 organiseren wij hierover een bijeenkomst voor alle maatschappelijk partners en andere geïnteresseerden. Een publicatie over deze review wordt verwacht in 2017.

Lees verder…

Meer begrip voor het onbegrepen winstbegrip

Naar aanleiding van een systematisch onderzoek naar winst bij zorgaanbieders schreven Eric van der Hijden en Piet de Bekker van het Talma Instituut een artikel voor Beleid en Maatschappij over botsende perspectieven op het onderwerp winst in de zorg. Er zit spanning tussen het systeemperspectief en leefwereldperspectief.

Lees verder…

Uitgavengroei niet-gecontracteerde GGZ en wijkverpleging

een inventarisatie op basis van Zvw-declaraties 2014-2017

Het Talma Instituut deed onderzoek naar kostenverschillen tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders per patiënt en naar toegankelijkheidsverschillen tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde psychiaters en wijkverpleegkundigen.

Lees verder…

VBHC Thinkers Magazine Christmas Edition - Making Value-Based Contracting work on a large scale

Interview met Dr. Eric van der Hijden over value-based contracteren in de zorg.
Download het magazine via de website van Value Based Healthcare Center Europe (naar beneden scrollen op de homepage). Het interview 'Making Value-Based Contracting work on a large scale' is te vinden op bladzijde 26.

Verslag 2e Talma bijeenkomst over zorgbundels

Met een positief gevoel kijken wij terug op de tweede Talma bijeenkomst over het ontwerp en de inkoop van zorgbundels (“bundled payments”). Het was een bijeenkomst waarin de praktische uitwerking van bundelinkoop centraal stond en dat leverde veel vragen en discussie op.

Lees verder…

Even voorstellen: Steven Noorlander

Sinds kort werk ik als gezondheidswetenschapper voor Talma, waar ik mij bezig houd met inkoopstrategieën van zorg in het kader van 'value based health care'. Ik ga samen met Zilveren Kruis en verschillende zorginitiatieven onderzoeken hoe we een inkoopbundel voor kwetsbare ouderen kunnen ontwikkelen.

Lees verder…

Expertmeeting populatie-bekostiging Kinzigtal

Verslag

Op 2 februari bezochten enkele Duitse onderzoekers Talma-Celsus voor een expert meeting. Zij lieten zien hoe onder andere in het project Gesundes Kinzigtal, een populatieaanpak en populatiebekostiging in Duitsland leidt tot een betere gezondheid en een lagere kostengroei, in met name ziekenhuizen. Tijdens de bijeenkomst zijn de Duitse ervaringen, resultaten en aanpak voor een breed publiek gepresenteerd en is de potentie van de aanpak bediscussieerd in relatie tot Nederland.

Lees verder…

Interactieve bijeenkomst over zorgbundels

Verslag

Met systematisch literatuuronderzoek naar de implementatie van zorgbundels (ook wel ‘bundled payments’) hebben onderzoekers van het Talma Instituut een conceptueel model ontwikkeld dat de thema’s die spelen bij de inkoop van zorgbundels overzichtelijk weergeeft. Over de ontwikkeling van dit model berichtten we al eerder. In januari 2017 werd in een bijeenkomst met de maatschappelijke partners het model positief ontvangen. Met waardevolle input van betrokkenen wordt het model momenteel verfijnd en verwachten we dit in de loop van 2017 te kunnen publiceren.

Lees verder…

Inkopen met zorg

Zorg in- en verkopen, daar zijn onze partners dagelijks mee bezig. De landelijke politiek verwacht dat dit leidt tot kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en - misschien wel vooral - betaalbare zorg. Dat lukt in sommige gevallen heel goed zoals de inkoop van generieke medicijnen heeft laten zien.  In andere gevallen blijkt het juist erg lastig.

Lees verder…

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.