Geïntegreerde Zorg

Een belangrijk deel van de zorg in Nederland wordt regionaal, decentraal en integraal geboden, waarbij meerdere partijen moeten samenwerken. Hoe kan zorg over de schotten heen worden georganiseerd en welke ongewenste afwentelingsmechanismen en systeemimperfecties doen zich voor?

Om dergelijke vragen te beantwoorden kijkt het Talma-onderzoek naar de veranderende relaties tussen actoren in het veld. We stellen vragen over de governance-structuur, de probleem-structuur, de financierings-structuur en de informatie-structuur. Op basis van deze 'actor-centered' analyse van de governance van het systeem kunnen we knelpunten en institutionele belemmeringen waarnemen en begrijpen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de organisatie van zorg op het grensvlak tussen Zvw, Wlz en Wmo.

Hoe wijkverpleegkundigen integratie in praktijk brengen

Wijkverpleegkundigen worden in het huidige zorgstelsel gezien als ‘spin in het web’ van geïntegreerde zorg: zij komen bij cliënten thuis, zien wat er daar speelt, leveren zorg en wanneer nodig betrekken zij de juiste andere partijen bij de zorg voor de cliënt. Of samenwerking tussen partijen betrokken bij geïntegreerde zorg altijd goed verloopt, is echter nog maar de vraag. Talma-onderzoekers Anna Schonewille en Yvonne La Grouw hebben deze vraag in een verkennend onderzoek beantwoord door 36 blogs, geschreven door twee wijkverpleegkundigen, te analyseren.

Lees verder…

Even voorstellen: Steven Noorlander

Sinds kort werk ik als gezondheidswetenschapper voor Talma, waar ik mij bezig houd met inkoopstrategieën van zorg in het kader van 'value based health care'. Ik ga samen met Zilveren Kruis en verschillende zorginitiatieven onderzoeken hoe we een inkoopbundel voor kwetsbare ouderen kunnen ontwikkelen.

Lees verder…

Bekostigingswerkgroep Beter Oud in Amsterdam

Vanuit het Talma Instituut leidt Duco Bannink een werkgroep die een model voor de structurele bekostiging van integrale, preventieve ouderenzorg in Amsterdam uitwerkt. Deze werkgroep is onderdeel van het project Beter Oud in Amsterdam dat wordt gefinancierd door ZonMw. In de werkgroep hebben vertegenwoordigers van een van de ziektekostenverzekeraars (Zilveren Kruis), wijkzorgaanbieders, huisartsen en de gemeente zitting genomen.

Lees verder…

Gemeenten en zorgverzekeraars vinden elkaar nog niet

Met de decentralisatie van de zorg hebben veel partijen in de zorg er nieuwe verantwoordelijkheden bij gekregen. Dit geldt ook voor de gemeenten. Interviews met wethouders doen vermoeden dat wethouders en zorgverzekeraars elkaar nog onvoldoende weten te vinden. Vervolginterviews met wethouders en beleidsmakers in gemeenten waar samenwerking moeilijk van de grond komt en in proeftuinen waar gemeenten en zorgverzekeraars wel samenwerken zullen dit verder uit gaan wijzen.

Lees verder…

Sociale Vraagstukken, 10 februari 2017 - Decentralisaties kunnen zorgongelijkheid verkleinen

De vrees is dat door de zorgdecentralisaties juist de kwetsbaarste groepen minder hulp krijgen.  Ervaringen tonen eerder het tegendeel aan, concluderen Fleur Thomese en Barbara Da Roit op basis van onderzoek naar de invoering van de Wmo in 2007. Hun bevindingen in een publicatie van het sociaalwetenschappelijke tijdschrift Mens & Maatschappij zijn nu voor een breder publiek toegankelijk gemaakt via de website van Sociale vraagstukken.

Lees verder…

Even voorstellen Ike Schagen

Ike werkt als bestuurswetenschapper bij het Talma Instituut en is gespecialiseerd in governance in de zorg. Zij richt zich nu op het verloop van integratie in de zorg.  Integratie van de zorg dient de zorg toegankelijker, beter en efficiënter te maken. Maar hoe effectief is deze integratie tot op heden?

Lees verder…

Geïntegreerde zorg

Een belangrijk deel van de zorg in Nederland wordt regionaal, decentraal en integraal geboden, waarbij meerdere partijen moeten samenwerken. Hoe kan zorg over de schotten heen worden georganiseerd en welke ongewenste afwentelingsmechanismen en systeemimperfecties doen zich voor?

Lees verder…

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.