Hoge zorgkosten 10 december 2015

Because that’s where the money is

In de aan-tafel-sessie van donderdag 10 december 2015 presenteerde Joost Wammes over zijn promotieonderzoek voor de Celsus academie naar patiënten/verzekerden met hoge zorgkosten. Het onderzoek is gestart vanuit de wetenschap dat zorgkosten sterk geconcentreerd zijn onder een beperkt aantal patiënten of verzekerden met hoge zorgkosten. Uit de Celsus analysen blijkt dat de top-1% van verzekerden met hoogste zorgkosten verantwoordelijk zijn voor ongeveer een kwart van de ZVW-zorgkosten, de top-5% voor ongeveer de helft van de ZVW-zorgkosten.

Lees verder…

Medicalisering en de context van zorg 19 november 2015

Deze kennis aantafel sessie ging over Medicalisering.
Wieteke van Dijk presenteerde een tweeluik o.b.v. haar promotieonderzoek naar de relatie tussen medicalisering, zorgvraag  en zorgkosten. Haar presentaties gingen over '(De)medicalisering' en 'Context van zorg'. De eerste presentatie maakte duidelijk dat er veel vragen zijn over de definiëring van het begrip medicalisering. Geconcludeerd werd dat er niet één definitie is en dat we medicalisering beter als een continuüm kunnen bekijken, van ‘Making medical’ tot ‘Social control’. In het tweede uur ging Wieteke, aan de hand van het werk van Gilbert Welsh, in op de motto’s 'Baat het niet dan schaadt het niet'en 'Sooner is always better'. Welsh boek ‘Less medicine, more health’ laat zien dat dit niet altijd waar is.  

Lees verder…

Oncologie (deel II) 23 juni 2015

Deze aantafelsessie is het tweede deel van een tweeluik over oncologie. In dit tweede deel komt de indicatiestelling aan bod; Hoe komt de besluitvorming voor behandeling tot stand? Welke patiënten komen in aanmerking voor de veelal zware behandelingen? Wat weten we over over- of onderbehandeling? De presentatie op deze bijeenkomst wordt verzorgd door  Nelleke Ottevanger (internist - oncoloog in het Radboudumc).  

Lees verder…

Oncologie (deel I) 7 mei 2015

De presentatie op deze bijeenkomst wordt verzorgd door Dr. Rosella Hermens.
Deze aantafelsessie is het eerste deel van een tweeluik over oncologie en heeft als thema: netwerkzorg voor mensen met kanker of genezen van kanker. Centrale vraag is wat is optimale zorg voor mensen met kanker en mensen die genezen zijn van kanker? Wat zijn klachten van ex-patiënten? Hoe ziet het zorgtraject eruit voor beide groepen patiënten? Hoe kunnen we de oncologiezorg verbeteren?

Lees verder…

Transparantie 5 maart 2015

Op 5 maart vond de eerste Celsus ‘aantafelsessie’ van 2015 plaats. Op het programma stond ‘Transparantie in de zorg’, tevens het VWS-thema van dit jaar. Er is grote behoefte aan transparantie in de zorg. Transparantie van kwaliteit maakt het mogelijk dat patiënten en verwijzers kunnen kiezen waar patiënten behandeld worden, dat zorgverzekeraars gedifferentieerd contracten kunnen afsluiten en dat zorgverleners feedback krijgen op datgeen waar ze goed in zijn en waar zij nog kunnen verbeteren.

Lees verder…

Archief Aantafelsessies 2014

Om de ogenschijnlijk gescheiden werelden van beleid, onderzoek en praktijk te verbinden, een van de doelstellingen van het Celsusprogramma, worden jaarlijks vijf aan-tafel-sessie georganiseerd tussen de beleidsmedewerkers van VWS en de onderzoekers van Celsus rondom een actueel praktijkthema over betaalbaarheid van zorg.

Lees verder…

Transparantie 5 maart 2015

5 maart 2015     Transparantie
Op 5 maart had de eerste Celsus ‘aan-tafel-sessie’ van 2015 plaats. Het thema was ‘Transparantie in de zorg’, tevens het VWS-thema van dit jaar. Er is grote behoefte aan transparantie in de zorg. Transparantie van kwaliteit maakt het mogelijk dat patiënten en verwijzers kunnen kiezen waar patiënten behandeld worden, dat zorgverzekeraars gedifferentieerd contracten kunnen afsluiten en dat zorgverleners feedback krijgen op datgeen waar ze goed in zijn en waar zij nog kunnen verbeteren.

Lees verder…

Aan Tafel Sessies

Om de ogenschijnlijk gescheiden werelden van beleid, onderzoek en praktijk te verbinden, een van de doelstellingen van het Celsusprogramma, worden jaarlijks vijf aan-tafel-sessie georganiseerd tussen de beleidsmedewerkers van VWS en de onderzoekers van Celsus rondom een actueel praktijkthema over betaalbaarheid van zorg.

Uit het veld worden steeds relevante (wetenschappelijke) sprekers uitgenodigd die aanvullend informeren over het geselecteerde thema. Vervolgens wordt verdieping gezocht middels discussie en stilgestaan bij achtergronden, keuzes en evidentie voor beleidsmaatregelen voor specifieke betaalbaarheidvraagstukken. Door beleidsrelevantie van ontwikkelde kennis/kennisontwikkeling te verhelderen en beleidsvragen te verduidelijken naar onderzoeksdoelen wordt de aansluiting van beleid en onderzoek met input uit de praktijk geborgd. 

Draagvlak, interactie, reflectie en netwerken ten aanzien van betaalbaarheidvraagstukken zijn kernbegrippen voor de aan-tafel-sessies.

Thema’s in 2015 

5 maart 2015 - Transparantie
Programma
Verslag

       
Thema’s in 2014

11 nov 2014     Taakherschikking

Programma
Verslag

5 nov 2014       Aansluiting Celsus en VWS & diverse onderwerpen
De activiteiten en output van Celsus over 2014 worden gepresenteerd en aanvullend een eerste gezamenlijke verkenning van diverse onderwerpen:                               

  • persoonsgerichte zorg,                                
  • oncologie,                                
  • medisch specialisten in loondienst                                
  • regiobudgetten.

Rode draad in deze aan-tafel-sessie is hoe komt gegenereerde kennis bij de juiste VWS-ers. Het thema betaalbaarheid loopt immers door alle thema’s en over regeerperiodes heen. Het doel van Celsus is om een onafhankelijk kennisplatform te bieden en terugkoppeling te geven over bestaande kennis, evidentie, stakeholders, cultuur en gedrag.

23 sept 2014       Uitkomsten- en prestatiebekostiging
Inleidende presentatie door dr. Rudy Douven (CPB) en dr. Jeroen Struijs (RIVM)

1 jul 2014            Zelfmanagement
Inleidende presentatie door dr. Marjan Faber (IQ healthcare).

26 mrt 2014        Praktijkvariatie
Inleidende presentatie door Prof. dr. Gert P. Westert (IQ healthcare).

 

 

 

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.