De Celsus academie stopt. Wat verandert er nu?


●     Het programma ‘Celsus, academie voor betaalbare zorg’ is nu ten einde.

●     Wilt u op de hoogte blijven van de kennisontwikkeling en activiteiten vanuit de leerstoel 'Betaalbare Zorg' meldt u zich dan nu aan voor de afdelingsnieuwsbrief van IQ healthcare via deze link.

●     We vertrouwen erop dat we u op deze manier goed kunnen blijven informeren.

●     Voor de nieuwsbrief van IQ healthcare kunt u zich natuurlijk ook ten allen tijd afmelden.

Wij danken u voor uw betrokkenheid bij het kennisprogramma over de betaalbaarheid van onze zorg.
 

Verslag eindconferentie van de Celsus academie 2018

Op 19 april 2018 werd de afronding van het kennisprogramma ‘Celsus, academie voor betaalbare zorg’ feestelijk gevierd met een eindcongres bij New Babylon in Den Haag. Als start werd de animatie ‘Betaalbare zorg’ getoond. Marit Tanke belichtte in vogelvlucht de belangrijkste bevindingen uit vijf jaar kennisontwikkeling rondom betaalbaarheid van de zorg en DG curatieve zorg Bas van der Dungen nam namens minister Bruins nam de boekenreeks over betaalbare zorg in ontvangst.

Lees verder…

Celsus academie presenteert handboek betaalbare zorg

Uitreiking op congres Celsus academie op 19 april 2018

We moeten duidelijk kiezen waar we ons zorggeld aan uit willen geven. Daarbij is het belangrijk om in te zetten op terugdringen van onnodige zorg en het beter coördineren van zorg rondom de zorgvraag. Hiervoor is een langetermijnstrategie noodzakelijk. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het boek ‘Betaalbare zorg’ van Celsus, academie voor betaalbare zorg. Het eerste exemplaar van het boek wordt op 19 april in Den Haag uitgereikt aan de minister van Medische Zorg en Sport.

Lees verder…

Doen private ziekenhuizen het beter dan publieke ziekenhuizen in de Europese Unie?

Verschillende Europese landen bieden in toenemende mate zorg in private ziekenhuizen aan. Het aanbieden van private zorg zou leiden tot een betere toegankelijkheid, betere kwaliteit en efficiëntere zorg. Maar is dit ook zo? Hoe zit het eigenlijk met de relatieve prestaties van private ziekenhuizen in vergelijking met publieke ziekenhuizen?
Met dit onderzoek brengen de onderzoekers in kaart of private ziekenhuizen efficiënter, kwalitatief beter en toegankelijker zijn dan publieke ziekenhuizen in de Europese Unie.

Lees verder…

Burgerparticipatie als intern twistpunt voor zorgorganisaties

Veel partijen onderschrijven het belang van burgerparticipatie in de langdurige zorg. Tegelijkertijd leidt de daadwerkelijke implementatie ervan vaak tot discussie: waarover moet burgerparticipatie precies gaan? Hoever reikt de rol van burgers? In dit artikel zoeken we uit wat precies de spanningsvelden zijn bij het streven naar burgerparticipatie van een aanbieder in de ouderenzorg en hoe betrokkenen hiermee omgaan.

Lees verder…

Betere zorg tegen minder kosten: Evaluatie van gespecialiseerde fysiotherapie via ParkinsonNet

Grootschalig retrospectief onderzoek van CZ naar declaratiedata van Parkinsonpatiënten bevestigt dat gespecialiseerde fysiotherapie leidt tot minder botbreuken, minder sterfte en 11 miljoen aan besparingen. De maatschappelijke businesscase voor ParkinsonNet ziet er daarmee goed uit.

Lees verder…

Uitgavengroei niet-gecontracteerde GGZ en wijkverpleging

een inventarisatie op basis van Zvw-declaraties 2014-2017

Het Talma Instituut deed onderzoek naar kostenverschillen tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders per patiënt en naar toegankelijkheidsverschillen tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde psychiaters en wijkverpleegkundigen.

Lees verder…

Hoe wijkverpleegkundigen integratie in praktijk brengen

Wijkverpleegkundigen worden in het huidige zorgstelsel gezien als ‘spin in het web’ van geïntegreerde zorg: zij komen bij cliënten thuis, zien wat er daar speelt, leveren zorg en wanneer nodig betrekken zij de juiste andere partijen bij de zorg voor de cliënt. Of samenwerking tussen partijen betrokken bij geïntegreerde zorg altijd goed verloopt, is echter nog maar de vraag. Talma-onderzoekers Anna Schonewille en Yvonne La Grouw hebben deze vraag in een verkennend onderzoek beantwoord door 36 blogs, geschreven door twee wijkverpleegkundigen, te analyseren.

Lees verder…

Gewoon even kijken of ik nog gezond ben. Ervaringen met health checks

Nederlanders die een health check hebben gedaan, hebben positieve ervaringen. Health checks werden vooral gebruikt als geruststelling en hebben geen consequenties voor gedrag of leefstijl. Gebruikers kijken nauwelijks kritisch naar de health checks of de resultaten ervan. Dit blijkt uit een interviewstudie van de Celsus academie van het Radboudumc naar de ervaringen van gebruikers van health checks.

Lees verder…

Wat heeft Toyota te maken met zorg? De verbetercultuur van Virginia Mason

Mijn jaar als ‘Harkness Fellow’ zit er bijna op. Over een paar weken vlieg ik weer naar Nederland. Het jaar is voorbijgevlogen. Mijn belangrijkste project was een vergelijking van ‘high-cost patients’ in 7 verschillende landen. Hierover komt heel snel meer informatie, ik wacht nu op de resultaten van de laatste landen. Daarnaast heb ik ook de kans gekregen om verschillende Amerikaanse ziekenhuizen van binnen te bekijken. Stuk voor stuk enorm inspirerende bezoeken met als hoogtepunt mijn bezoek aan Virginia Mason. Daar wil ik jullie graag in meenemen.

Lees verder…

Wordt de soep toch zo heet gegeten?

'I don't think even I could create this much chaos in less than a week' tweette Frank Underwood, het bekende personage uit 'House of Cards', op 27 januari.
Heb ik het verkeerd ingeschat? En om mij heen heel veel mensen? Vlak na de verkiezing van Donald J. Trump tot 45e president van de Verenigde Staten ging ik er nog van uit dat de soep niet zo heet gegeten zou worden als hij zou worden opgediend. Trump riep van alles, maar of hij dat echt ou gaan doen? Was het niet voornamelijk verkiezingsretoriek?

Lees verder…

Internationale zorgmythes ontkracht: OESO Health at a Glance

Internationale zorgmythes ontkracht: OESO Health at a Glance

Engeland kent lange wachtlijsten, Nederland geeft veel uit, in Frankrijk lig je lang in het ziekenhuis en slikt men antibiotica als dropjes. Zomaar een paar beelden die vaak naar voren komen in de discussie welk land de beste gezondheidszorg heeft, en daaraan gekoppeld welk zorgstelsel het best is...

Lees verder…

Meer begrip voor het onbegrepen winstbegrip

Naar aanleiding van een systematisch onderzoek naar winst bij zorgaanbieders schreven Eric van der Hijden en Piet de Bekker van het Talma Instituut een artikel voor Beleid en Maatschappij over botsende perspectieven op het onderwerp winst in de zorg. Er zit spanning tussen het systeemperspectief en leefwereldperspectief.

Lees verder…

De rol van artsen(organisaties) bij het beheersen van de kosten van de zorg

Artsen kunnen een belangrijke rol spelen in de beheersing van de zorguitgaven door zich te richten op zorg die waarde toevoegt voor de patiënt en zorg die dat niet doet uit te sluiten. De mate waarin artsen zich verantwoordelijk voelen voor het beheersen van de kosten - Financial stewardship - is echter nauwelijks vastgesteld. In dit artikel presenteren we de resultaten van een pilotsurvey waarmee we het financial stewardship onder artsen hebben vastgesteld.

Lees verder…

Nieuwsbrief Celsus academie en Talma instituut december 2017

In deze laatste editie van 2017 allereerst een voorproefje van de omslagen van de boekenreeks rond het thema betaalbare zorg zoals die in april 2018 uitkomt.

Verder leest u ● over kenmerken en zorggebruik van patiënten met de hoogste zorgkosten ● hoe wijkverpleegkundigen integratie in praktijk brengen ● over publieke, private en non-profit-aanbieders van Europese verzorgingstehuizen ● de bevindingen uit de tweede Talmabijeenkomst over zorgbundels ● over het promotieonderzoek van Luc Hagenaars: hoe verhouden collectieve functies in zorgsytemen zich tot betaalbare zorg? Inclusief twee publicaties, een over administratieve lasten van OECD landen en een over beleidspatronen in suiker-, vet- en frisdranktaks over de wereld ● tot slot een publicatie die laat zien dat het publiceren van uitkomsten maar beperkt effect heeft op keuzegedrag van patiënten bij reageerbuisbevruchtingen.

Open de nieuwsbrief.

VBHC Thinkers Magazine Christmas Edition - Making Value-Based Contracting work on a large scale

Interview met Dr. Eric van der Hijden over value-based contracteren in de zorg.
Download het magazine via de website van Value Based Healthcare Center Europe (naar beneden scrollen op de homepage). Het interview 'Making Value-Based Contracting work on a large scale' is te vinden op bladzijde 26.

Administratieve lasten: hoe en waarom verschilt dit tussen OECD landen en typen zorgstelsels?

Administratie is een belangrijk onderdeel van zorgstelsels. Het belang kan toenemen doordat vraag en aanbod in de zorg complexer wordt, maar gek genoeg krijgt dit onderwerp relatief weinig aandacht in de academische gemeenschap. Daarom vergeleken wij hoe administratieve lasten verschillen tussen OECD landen en typen zorgstelsels.

Lees verder…

Verzorgingstehuizen voor oudere Europeanen: publieke, private en non-profit-aanbieders

Nu mensen langer leven, neemt de behoefte aan betaalbare zorg van hoge kwaliteit onder de Europese bevolking toe. In de afgelopen tien jaar is er een uitbreiding van de particuliere sector in termen van het aantal zorgcentra en het aantal bedden dat ze bieden. Deze toename heeft plaats in een context van afnemende of zeer trage groei van dienstverlening door publieke verzorgingstehuizen. Dit rapport beschrijft onderzoek naar de diensten van de publieke en private sector, hoe ze verschillen in de diensten die zij leveren op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid en efficiëntie van de dienstverlening.

Lees verder…

Kenmerken en zorggebruik van patiënten met de hoogste zorgkosten

De top 1% van de mensen met hoogste zorgkosten is verantwoordelijk voor bijna een kwart van de zorgkosten, de top 5% voor bijna de helft van de kosten. Dit roept de vraag op wie deze veelgebruikers van zorg zijn: Welke zorg gebruiken zij en is het mogelijk om de zorg voor deze patiënten te verbeteren? Recent publiceerden wij hierover in BMJ Open en in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Lees verder…

Het succes van ParkinsonNet over onze landsgrenzen heen

ParkinsonNet is een innovatie met lage kosten om de zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson te optimaliseren. ParkinsonNet werd in 2004 ontwikkeld als een netwerk van fysiotherapeuten in verschillende regio's in Nederland. Inmiddels heeft het netwerk een nationaal bereik, met 70 regionale netwerken en ongeveer 3.000 speciaal opgeleide professionals uit 12 disciplines en spreidt de formule zich uit naar andere landen waar het dient als een model voor succesvolle en schaalbare, maar zuinige innovatie.

Lees verder…

Verslag 2e Talma bijeenkomst over zorgbundels

Met een positief gevoel kijken wij terug op de tweede Talma bijeenkomst over het ontwerp en de inkoop van zorgbundels (“bundled payments”). Het was een bijeenkomst waarin de praktische uitwerking van bundelinkoop centraal stond en dat leverde veel vragen en discussie op.

Lees verder…

Agenda

Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.